Name Points
1. Muzychuk, M 792
2. Gunina, V 600
3. Kosteniuk, A 486
4. Goryachkina, A 378
5. Koneru, H 246
6. Muzychuk, A 186
7. Stefanova, A 126
8. Melia, S 60
9. Khotenashvili, B 54